Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dn. 09.06.2023 r.09.06.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dn. 09.06.2023 r.

09.06.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie zawiadamiające strony postępowania o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza -Witosław”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pobierz obwieszczenie (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (9 czerwca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (12 czerwca 2023, 11:16:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176