Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 obręb Drzewianowo w gminie09.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 obręb Drzewianowo w gminie

09.06.2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zawiadamiające, że na podstawie art. 63, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w dniu 09.06.2023 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 34/2, 35, 36 w obrębie Drzewianowo w gminie Mrocza”, określające zakres raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (84kB) pdf
Pobierz postanowienie (680kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (9 czerwca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (12 czerwca 2023, 09:57:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177