Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I29.03.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I

29.03.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października    2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Pobierz obwieszczenie (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (29 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (30 marca 2023, 10:00:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245