Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. nr 390/10 i 390/11 obręb Mrocza, gmina Mr23.03.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. nr 390/10 i 390/11 obręb Mrocza, gmina Mr

23.03.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że
- Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w dniu 23.03.2023 r. wydał decyzję znak: RR.6220.16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu stacji  demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewidencyjnych nr 390/10 i 390/11 obręb Mrocza, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie”,
- Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 05.01.2023 r. znak: WOO.4221.142.2022.JM.5, postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 28.07.2022 r., znak: BD.RZŚ.4360.27.2022.SG, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 07.07.2022 r. znak: NNZ.9022.2.3.52.22 są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 108, w dniach i godzinach urzędowania, 
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Podanie informacji do publicznej wiadomości (57kB) pdf
Pobierz obwieszczenie (61kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (23 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (24 marca 2023, 09:40:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kobylarz (17 kwietnia 2023, 09:41:06)
Zmieniono: Treść przedmiotowej decyzji udostępniono na okres min. 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 445