Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 12 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 39 Kosowo, gm. Mrocza02.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 12 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 39 Kosowo, gm. Mrocza

02.01.2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że na podstawie art. 63, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w dniu 02.01.2023 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39 w obrębie Kosowo, w gminie Mrocza”, określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (79kB) pdf
Pobierz postanowienie (564kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (2 stycznia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (3 stycznia 2023, 14:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154