Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 02.12.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

02.12.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 73/5, 74, 105, 114/5, 119/2, 126/1, 126/2, 133, 143 w obrębie Białowieża, działkach o nr ewid. 26/1, 26/2, 27/2, 28, 48, 51/6, 60/2, 61, 62/1, 65/2, 69, 74, 98/1 w obrębie Matyldzin oraz na działkach o nr ewid. 64/7, 235, 239/10, 239/11, 242/1 obręb Wiele w gminie Mrocza”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pobierz obwieszczenie (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (2 grudnia 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (2 grudnia 2022, 10:08:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kobylarz (2 grudnia 2022, 10:14:23)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215