Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski 14.06.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski

14.06.2022

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie - o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin – Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

                                            Pobierz obwieszczenie (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (14 czerwca 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (15 czerwca 2022, 14:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68