Obwieszczenie o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. Mrocza02.12.2021

Obwieszczenie o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. Mrocza

02.12.2021

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, iż, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wystąpił, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w miejscowości Mrocza, gmina Mrocza” oraz zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Pobierz obwieszczenie (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (2 grudnia 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (3 grudnia 2021, 13:10:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63