Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewowo02.09.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewowo

02.09.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wydanie postanowienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  dla ww. przedsięwzięcia, nie nastąpi w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Pobierz obwieszczenie (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (2 września 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (2 września 2021, 13:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52