Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 37/1 położonej w obr. Drzewianowo21.12.2020

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 37/1 położonej w obr. Drzewianowo

21.12.2020


Obwieszczenie zawiadamiające wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1, położonej w obrębie Drzewianowo”, zostało postanowieniem znak: RR.6220.1.2020 z dnia 21.12.2020r. zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

                            Pobierz obwieszczenie (92kB) pdf
                            Pobierz postanowienie (215kB) pdf
      

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (21 grudnia 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (22 grudnia 2020, 13:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61