Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie dz. nr 16/2, 32/6 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę r07.08.2020

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie dz. nr 16/2, 32/6 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę r

07.08.2020

Obwieszczenie zawiadamiające wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 16/2 oraz działki nr 32/6 w miejscowości Drzewianowo, gm. Mrocza”, zostało postanowieniem znak: RR.6220.20.2020.MK z dnia 07.08.2020r. zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

                                            Pobierz obwieszczenie (85kB) pdf
                                            Pobierz postanowienie (119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (7 sierpnia 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (10 sierpnia 2020, 10:38:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141