Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/105.08.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1

05.08.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinię, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla ponownie wszczętego postępowania zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 05 czerwca 2020r. (data wpływu do UMiG Mrocza: 17.06.2020r.), znak sprawy: SKO-4220/12/20 uchylającym zaskarżone postanowienie w całości i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia; zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1, położonej w obrębie Drzewianowo”


                                        Pobierz zawiadomienie-obwieszczenie (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (5 sierpnia 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (6 sierpnia 2020, 10:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126