Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 382) starsze obwieszczenia »Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

14.07.2020

Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie

13.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w DrzewianowieInformacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

07.07.2020

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniówOBWIESZCZENIE Starosty Nakielskiego z dnia 03.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

03.07.2020

OBWIESZCZENIE Starosty Nakielskiego z dnia 03.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'

26.06.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie

17.06.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej w DrzewianowieZawiadomienie - Obwieszczenie BMiG Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47ha w Drzew

17.06.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie BMiG Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47ha w DrzewZawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul Zieloną w Mroczy'.

08.06.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul Zieloną w Mroczy'.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej

14.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczeZawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'

13.05.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

07.04.2020

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

02.04.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaOdwołanie Sesji Rady Miejskiej zqaplanowanej na dzień 27 marca 2020r.

24.03.2020

Odwołanie Sesji Rady Miejskiej zqaplanowanej na dzień 27 marca 2020r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ o mocy od 1,2 MW do docelowej mocy 1,9MW” na działce nr 206/16 w miejscowości

06.03.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ o mocy od 1,2 MW do docelowej mocy 1,9MW” na działce nr 206/16 w miejscowościInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

05.03.2020

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy MroczaZawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych na dz. nr ew. 37/1, obręb Drzewianowo

02.03.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych na dz. nr ew. 37/1, obręb DrzewianowoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na dz. nr 206/16 w Ostrowie

07.02.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na dz. nr 206/16 w OstrowieZawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1

31.01.2020

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1

31.01.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

23.01.2020

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 382) starsze obwieszczenia »