Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 538) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. .... w m. Białowieża, Matyldzin, Wiele

06.07.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. .... w m. Białowieża, Matyldzin, WieleZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ...w m. B

06.07.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ...w m. BObwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrstrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele'

06.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrstrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele'Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław

19.06.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-WitosławObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... dz. 6/1 Kosowo

13.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... dz. 6/1 KosowoObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW ... na dz. nr 84/4 obr. R

12.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW ... na dz. nr 84/4 obr. RZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dn. 09.06.2023 r.

09.06.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dn. 09.06.2023 r.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 obręb Drzewianowo w gminie

09.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 obręb Drzewianowo w gminieZawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. 159 obręb Wiele z dnia 07.06.2023 r.

07.06.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. 159 obręb Wiele z dnia 07.06.2023 r.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej dz. nr 159 Wiele

24.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej dz. nr 159 WieleObwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy'

23.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy'Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obr. Drzewianowo

18.05.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obr. DrzewianowoZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obrębie Drzewianowo w gmini

18.05.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obrębie Drzewianowo w gminiObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW dz. nr 159 obr. Wiele

16.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW dz. nr 159 obr. WieleObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 84/4 obręb Rościmin, gm. Mrocza

16.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 84/4 obręb Rościmin, gm. MroczaObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 6/1 obręb Modrakowo, gm. Mrocza

16.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 6/1 obręb Modrakowo, gm. MroczaPodanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW

09.05.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MWZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 08.05.2023 r.

08.05.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 08.05.2023 r.INFORMACJA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

05.05.2023

INFORMACJA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoINFORMACJA PUBLICZNA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektów POP

05.05.2023

INFORMACJA PUBLICZNA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektów POP« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 538) starsze obwieszczenia »