Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 386) starsze obwieszczenia »Decyzja nakładająca obowiązek usunięcia odpadów

08.04.2021

Decyzja nakładająca obowiązek usunięcia odpadówZawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

02.04.2021

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaZawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki ewid. numer 370/21 obręb Mrocza

23.03.2021

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki ewid. numer 370/21 obręb MroczaInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

23.02.2021

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy MroczaWyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Mroczy

01.02.2021

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w MroczyInformacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok i statystycznej liczbie uczniów

20.01.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok i statystycznej liczbie uczniówZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 370/21 obręb Mrocza

19.01.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 370/21 obręb MroczaObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr 37/1 w obrębie

15.01.2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr 37/1 w obrębieObwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1 obręb Drz

15.01.2021

Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1 obręb DrzObwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na dz. nr 37/1 obręb Drzewianowo

13.01.2021

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na dz. nr 37/1 obręb DrzewianowoDecyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

31.12.2020

Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychWyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Mroczy

21.12.2020

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w MroczyObwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 37/1 położonej w obr. Drzewianowo

21.12.2020

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 37/1 położonej w obr. DrzewianowoInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

11.12.2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzewianowo

24.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości DrzewianowoOgłoszenie o zaktualizowanej podstawie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

28.10.2020

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniówInformacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

28.10.2020

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniówObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW .. dz.37/1 Drzewianowo

02.10.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW .. dz.37/1 DrzewianowoZawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu srawy w terminie dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltanicznych w Drzewianowie, dz. 37/1'

04.09.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu srawy w terminie dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltanicznych w Drzewianowie, dz. 37/1Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

03.09.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03.09.2020r. Zawiadamiające mieszkańców miejscowości Słupówko oraz Drzewianowo – posesje: działki ewidencyjne nr: 289/1, 199/1, 198/1, 198/12 o konieczności wykonania przyłączy kanalizacyjObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 386) starsze obwieszczenia »