XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 kwietnia 2020 r.17.04.2020

XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 kwietnia 2020 r.

17.04.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Pisemna informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Pisemna informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XIX  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. w 2019 roku - Pobierz (7642kB) pdf
 7. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w 2019 roku oraz analiza funkcjonowania świetlic wiejskich, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, Hali Widowiskowo- Sportowej i Ośrodka Hotelowo – Rekreacyjnego - Pobierz (1613kB) rar
 8. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za 2019 r. - Pobierz (6229kB) pdf
 9. Sprawozdanie z Realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2019 -2021” za 2019 r. - Pobierz (655kB) pdf
 10. Podjęcie uchwał:
  1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038 - Pobierz (7kB) plik
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (18kB) plik
  3) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 na terenie Miasta i Gminy Mrocza” - Pobierz (28kB) plik
  4) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 - Pobierz (47kB) rar
  5) w sprawie przedłużenia terminów płatności czynszu za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza, przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 - Pobierz (27kB) plik
  6) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020” - Pobierz (40kB) rar
  7) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza - Pobierz (29kB) word
  8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej - Pobierz (28kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 24 kwietnia 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
24 kwietnia 2020 r. (piątek), godzina 8:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)KOMUNIKAT

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i podejmowanymi działaniami mającymi na celu walkę z "koronawirusem" informuję, że XX Sesja RM odbędzie się w formie on-line. Z przyczyn technicznych, bezpośredni udział w Sesji wezmą tylko Radni Rady Miejskiej w Mroczy oraz Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami, będą mogli obserwować ich przebieg na kanale YouTube Gminy Mrocza.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (17 kwietnia 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (17 kwietnia 2020, 21:11:45)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (20 kwietnia 2020, 15:23:13)
Zmieniono: Dodanie projektu 10.4.i 10.5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285