XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 marca 2020 r. - ODWOŁANA20.03.2020

XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 marca 2020 r. - ODWOŁANA

20.03.2020


KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem w dniu dzisiejszym przez Rząd Polski kolejnych ograniczeń
mających na celu walkę z epidemią koronawirusa 

informuję, że:

zaplanowana na dzień 27 marca 2020 roku sesja Rady Miejskiej w Mroczy zostaje odwołana. 


Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mroczy
(-) Jarosław OdrobińskiPrzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Pisemna informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Pisemna informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XIX  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. w 2019 roku - Pobierz (12730kB) pdf
 7. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w 2019 roku oraz analiza funkcjonowania świetlic wiejskich, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, Hali Widowiskowo- Sportowej i Ośrodka Hotelowo – Rekreacyjnego - Pobierz (1613kB) rar
 8. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za 2019 r. - Pobierz (6229kB) pdf
 9. Sprawozdanie z Realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2019 -2021” za 2019 r. - Pobierz (655kB) pdf
 10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach:
  - wykorzystania urlopów wypoczynkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (175kB) pdf
  - organizacji służb Straży Miejskiej - Pobierz (597kB) pdf
  - stanu technicznego chodnika i nawierzchni bitumicznej na ul. Zwycięstwa - Pobierz (124kB) pdf
 11. Podjęcie uchwał:
  1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038 - Pobierz (7kB) plik
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (18kB) plik
  3) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 na terenie Miasta i Gminy Mrocza” - Pobierz (28kB) plik
  4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020” - Pobierz (40kB) rar
  5) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza - Pobierz (29kB) word
  6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej - Pobierz (28kB) word
 12. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 27 marca 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
27 marca 2020 r. (piątek), godzina 8:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i podejmowanymi działaniami przez Polski Rząd, mającymi na celu walkę z niebezpiecznym wirusem COVID-19 informuję, że XX sesja RM odbędzie się z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej przeprowadzenia.
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi zainteresowani obradami, jak również udziałem w dyskusji mogą zalogować się na czacie prowadzonym w trakcie transmisji on-line poprzez kanał YouTube.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (20 marca 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 marca 2020, 20:17:28)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (17 kwietnia 2020, 21:33:09)
Zmieniono: Korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315