XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 stycznia 2020 r.24.01.2020

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 stycznia 2020 r.

24.01.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej oraz o pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020 – 2038 - Pobierz (2307kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (774kB) rar
  3) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r., ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Pobierz (43kB) word
  4) w sprawie „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020” - Pobierz (628kB) rar
  5) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020 - Pobierz (39kB) word
  6) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020 - Pobierz (39kB) word
  7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020 - Pobierz (40kB) word
  8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020 - Pobierz (39kB) word
  9) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020 - Pobierz (12kB) rar
  10) w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (46kB) word
  11) zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza - Pobierz (29kB) word
  12) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (91kB) word
  13) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - Pobierz (14489kB) rar
 7. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XVIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 31 stycznia 2020 r.IHARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
30 stycznia 2020 r. (czwartek), godzina 15:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Mroczy (24 stycznia 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (26 stycznia 2020, 12:04:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (27 stycznia 2020, 13:19:50)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał 6.1 i 6.2 oraz informacji o terminie posiedzenia Komisji RM w Mroczy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272