XIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 listopada 2019 r.15.11.2019

XIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 listopada 2019 r.

15.11.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podziękowania dla Koła Łowieckiego nr 10 „Jeleń” .
 7. Informacja o stanie ochrony p.poż. na terenie Gminy Mrocza.
 8. Sprawozdanie Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy o funkcjonowaniu Izby Pamięci Ziemi Mroteckiej.
 9. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031 - Pobierz (2664kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2019 r. - Pobierz (898kB) rar
  3) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania - Pobierz (31kB) word
  4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - Pobierz (83kB) word
  5) w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Pobierz (31kB) word
  6) w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr L/422/2018 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty - Pobierz (29kB) word
  7) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Nr L/422/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - Pobierz (42kB) word
  8) w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLV/371/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (31kB) word
  9) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - Pobierz (19kB) word

 10. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 22 listopada 2019 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
19 listopada 2019 r. (wtorek), godzina 15:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (15 listopada 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (17 listopada 2019, 10:56:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (21 listopada 2019, 13:52:40)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał nr 1 i 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169