Informacja w sprawie bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowanie wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym w prawo własności14.11.2019

Informacja w sprawie bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowanie wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym w prawo własności

14.11.2019

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019r. 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności dotychczasowym użytkownikom wieczystym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przysługują następujące bonifikaty: 

  • 60 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie ( do 31 grudnia 2019r.)
  • 45 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu (do 31 grudnia 2020r.) 
  • 30 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu (do 31 grudnia 2021r.)Osoby zamierzające skorzystać z bonifikaty 60% przy wpłacie jednorazowej winny złożyć wniosek do dnia 30 listopada 2019r., a wpłaty dokonać do dnia 31 grudnia 2019r.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. nr 109 i na stronie internetowej http://www.bip.mrocza.pl/index.php?cid=811 (tel. 52 386 74 37 lub 36).

metryczka


Wytworzył: Z up. Burmistrza - Waldemar Chudzik (14 listopada 2019)
Opublikował: Arleta Fridehl (14 listopada 2019, 12:33:11)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (25 listopada 2019, 09:21:56)
Zmieniono: wprowadzenie numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183