Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej07.11.2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

07.11.2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej  

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Mrocza dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzamy inwentaryzację ilości odpadów znajdujących się na terenie Gminy Mrocza.  

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania przez Gminę Mrocza dotacji na ten cel.  

W związku z powyższym prosimy rolników z terenu Gminy Mrocza, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza formularza ankiety do dnia 25 listopada 2019 r.

W przypadku uzyskania dotacji, realizacja zadania możliwa będzie w 2020 roku. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię rolniczą, siatkę do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez gminę miejsca. Wyżej wymienione odpady będzie należało odpowiednio przygotować, tj. oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy itp., zawinąć w bele lub rolki. Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą przyjmowane. Termin oraz wyznaczy punkt zbiórki zostanie podany do publicznej wiadomości.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, pokój nr 108 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. (52) 386 74 26.
  
Formularz ankiety inwentaryzacyjnej do pobrania na stronie internetowej: www.bip.mrocza.pl, www.mrocza.pl oraz dostępny w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza pok. 108 i 109.


metryczka


Wytworzył: Z up. Burmistrza - Waldemar Chudzik (7 listopada 2019)
Opublikował: Małgorzata Gwizdała (7 listopada 2019, 13:36:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117