XI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 września 2019 r.20.09.2019

XI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 września 2019 r.

20.09.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z IX i X Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusza Kurzawy.
 7. Podziękowania druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie za udział w XV Krajowych Zawodach Sportowo  – Pożarniczych OSP w Polanicy Zdroju.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej w Mroczy. - Pobierz (889kB) rar
 9. Informacja o realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku. - Pobierz (5949kB) rar
 10. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji dot. budowy ronda – Plac Wolności, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego, ul. Łobżenickiej. - Pobierz (32kB) word
 11. Ocena stanu dróg na terenie gminy. - Pobierz (54kB) word
 12. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031. - Pobierz (2662kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2019 r. - Pobierz (791kB) rar
  3) w sprawie uchylenia  uchwały nr XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza. - Pobierz (30kB) word
  4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy. - Pobierz (181kB) word
  5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i zagospodarowania tych odpadów. - Pobierz (184kB) word
  6) w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza. - Pobierz (44kB) word
  7) w sprawie opłaty targowej. - Pobierz (30kB) word

 13. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 27 września 2019 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
24 września 2019 r. (wtorek), godzina 15:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (20 września 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (22 września 2019, 13:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265