Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 września 2019 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Wyposażenie jednostki OSP w Mroczy w motopompę pływającą”.17.09.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 września 2019 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Wyposażenie jednostki OSP w Mroczy w motopompę pływającą”.

17.09.2019

Na podstawie art. 19a ust. 1, 3, 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 z późn. zm.)

§1. Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.”Wyposażenie jednostki OSP w Mroczy w motopompę pływającą”, przez Ochotnicza Straż Pożarną w Mroczy, zgodnie z ofertą z dnia 10 września 2019 r. zamieszcza przedmiotową ofertę (załącznik nr 1):
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

§2. Uwagi do oferty w terminie do 24 września można kierować na adres poczty elektronicznej: promocja@mrocza.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (z dopiskiem Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Wyposażenie jednostki OSP w Mroczy w motopompę pływającą”).

§3. Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:  17 września 2019 r.

Treść ogłoszenia (271kB) pdf
Oferta na realizację zadania publicznego pn.”Wyposażenie jednostki OSP w Mroczy w motopompę pływającą” (2201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 września 2019)
Opublikował: Ewelina Musiał (17 września 2019, 11:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100