IX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 7 sierpnia 2019 r.31.07.2019

IX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 7 sierpnia 2019 r.

31.07.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że IX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 r. (środa), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad IX  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przedstawiciela Firmy Green Energy Sp. Z .o.o z siedzibą w Warszawie dotycząca planowanej inwestycji „Budowa biogazowni rolniczej  w Ostrowie”. 
 7. Informacja Przedstawiciela Stowarzyszenia „Czysta Gmina Mrocza”.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/16, o pow. 2.2371 ha, stanowiącej własność Gminy Mrocza przeznaczona pod budowę biogazowni rolniczej - Pobierz (8kB) plik
  2) w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 265/1 i 265/2 w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza - Pobierz (29kB) word
  3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowa, gmina Mrocza - Pobierz (32kB) word ; Załącznik do projektu uchwały (687kB) pdf
  4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo, gmina Mrocza - Pobierz (32kB) word ; Załącznik do projektu uchwały (1397kB) pdf
  5) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Mroczy dotyczącego budów ferm tuczu przemysłowego zwierząt na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (15kB) word ; Załącznik do projektu uchwały (16kB) word
 9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed IX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 7 sierpnia 2019 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
7 sierpnia 2019 r. (środa), godzina 9:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (31 lipca 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (2 sierpnia 2019, 10:39:44)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (5 sierpnia 2019, 08:54:31)
Zmieniono: Korekta błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 294