'Uchwała antysmogowa' dla województwa31.07.2019

'Uchwała antysmogowa' dla województwa

31.07.2019

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej"), oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod poz. 3743, a także zamieszczona z ww. uzasadnieniem pod adresem: 

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-antysmogowa-3/

metryczka


Wytworzył: Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska (31 lipca 2019)
Opublikował: Małgorzata Gwizdała (31 lipca 2019, 09:26:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Gwizdała (31 lipca 2019, 09:37:35)
Zmieniono: czcionka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 175