LVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 stycznia 2023 r.20.01.2023

LVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 stycznia 2023 r.

20.01.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LVI  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Wręczenie podziękowań w postaci albumu z gminnych obchodów 83. Rocznicy Zbrodni Pomorskiej Drzewianowo – Słupówko w dniu 8 października 2022 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LIV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego o bieżącej sytuacji dotyczącej remontu DW243 na odcinku Mrocza – Prosperowo.
 8. Analiza Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. - Pobierz (23kB) plik
 9. Analiza Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy Wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy zmienionego zgodnie z treścią nr KPK-KPO.443.179.2022 Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 2022 r. I/22/004 „Realizacja zadań finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Gminie Mrocza” - Pobierz (25kB) plik
 10. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565” - Pobierz (179kB) pdf
 11. Informacja  o stanie realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle” - Pobierz (155kB) pdf
 12. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – Etap I” - Pobierz (146kB) pdf
 13. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej oraz pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej w 2022 roku - Pobierz (220kB) rar
 14. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038 - Pobierz (2754kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 r. - Pobierz (996kB) rar
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodzica lub opiekuna na rok szkolny 2022/2023 - Pobierz (26kB) word
  4) w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - Pobierz (34kB) rar
  5) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - Pobierz (21kB) word
  6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - Pobierz (21kB) word
  7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (107kB) rar
  8) w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - Pobierz (32kB) word
  9) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2023 – 2026 - Pobierz (1041kB) rar
  10) w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023 - Pobierz (567kB) pdf
  11) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023 - Pobierz (384kB) pdf
  12) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023 - Pobierz (207kB) pdf
  13) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023 - Pobierz (395kB) pdf
  14) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023 - Pobierz (382kB) pdf
 15. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad sesji.Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LVI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 27 stycznia 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

26 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 16:15

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (20 stycznia 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (22 stycznia 2023, 18:10:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (24 stycznia 2023, 12:43:33)
Zmieniono: Dodanie projektu uchwały 14.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 693