LV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 21 grudnia 2022 r.07.12.2022

LV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 21 grudnia 2022 r.

07.12.2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa), o godz. 16.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LV  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LIV  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o złożonych wnioskach do budżetu Gminy Mrocza na 2023 r. - Pobierz (45kB) word
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038 - Pobierz (3848kB) pdf
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038 - Pobierz (168kB) pdf
  c) przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do projektu WFP,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie uchwały.
  2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok - Pobierz (2399kB) pdf
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
  b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji - Pobierz (166kB) pdf ; Pobierz (56kB) pdf ; Pobierz (91kB) pdf ; Pobierz (55kB) pdf ; Pobierz (61kB) pdf
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie - Pobierz (224kB) pdf ; Pobierz (97kB) pdf
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian do projektu budżetu przez radnych oraz przez Burmistrza,
  e) głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza oraz zmianami zgłoszonymi przez radnych,
  f) odczytanie projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawek i przegłosowanych wniosków radnych,
  g) głosowanie nad uchwałą budżetową z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek w podpunkcie „e”,
  3) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022 – 2038 - Pobierz (2665kB) rar
  4) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 r. - Pobierz (370kB) rar
  5) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2022 - Pobierz (21kB) rar
  6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz miasta Bydgoszcz - Pobierz (8kB) plik
  7) w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Mroczy w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z.o.z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - Pobierz (21kB) word
 8. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LV Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 21 grudnia 2022 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

15 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 16:00

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (7 grudnia 2022)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (14 grudnia 2022, 20:26:35)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (19 grudnia 2022, 08:32:05)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał 7.3 i 7.4

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 713