LIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 listopada 2022 r.18.11.2022

LIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 listopada 2022 r.

18.11.2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LIV  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LII i LIII  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach:
  a) stanu przygotowań do rozbiórki budynku po byłej kaplicy w Kosowie - Pobierz (54kB) pdf
  b) stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Drzewianowie. - Pobierz (69kB) pdf
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mrocza w roku szkolnym 2021/2022 - Pobierz (3591kB) word
 8. Podjęcie uchwał:
  1) projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022 – 2038 - Pobierz (2729kB) rar
  2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok - Pobierz (1142kB) rar
  3) projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zezwoleń w tym podatku - Pobierz (16kB) plik
  4) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - Pobierz (8kB) plik
  5) projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - Pobierz (45kB) word
  6) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodzica lub opiekuna na rok szkolny 2022/2023 - Pobierz (21kB) word
  7) projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Pobierz (20kB) word
  8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mrocza i Gminą Sośno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego - Pobierz (17kB) word
  9) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Mrocza - Pobierz (22kB) word
  10) projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem  jest Gmina Mrocza - Pobierz (47kB) word
  11) w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Bydgoszczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej - Pobierz (9kB) plik
 9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LIV Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 25 listopada 2022 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

22 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 17:00

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (18 listopada 2022)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 listopada 2022, 17:34:58)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (23 listopada 2022, 14:33:11)
Zmieniono: Dodanie załącznika do pkt 6b

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 532