Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2022 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Letnie obozy w Rościminie – 2022 r.”.28.06.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2022 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Letnie obozy w Rościminie – 2022 r.”.

28.06.2022


Na podstawie art. 19a ust. 1, 3, 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)

§1. Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.”Letnie obozy w Rościminie – 2022 r.”, przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Harcerska Stanica Wodna w Rościminie, zgodnie z ofertą z dnia 27 czerwca 2022 r. zamieszcza przedmiotową ofertę (załącznik nr 1):
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

§2. Uwagi do oferty w terminie do 5 lipca 2022 r. można kierować na adres poczty elektronicznej: promocja@mrocza.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (z dopiskiem Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Letnie obozy w Rościminie – 2022 r.”).

§3. Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 28  czerwca 2022 r.

Treść ogłoszenia (38kB) pdf
Oferta na realizację zadania ”Letnie obozy w Rościminie – 2022 r.” (157kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (28 czerwca 2022)
Opublikował: Ewelina Musiał (28 czerwca 2022, 16:03:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257