XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 maja 2022 r.16.05.2022

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 maja 2022 r.

16.05.2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek), o godz. 9.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. - Pobierz (62kB) pdf
 7. Raport monitoringowy z realizacji w 2021 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mrocza na lata 2016 – 2022. - Pobierz (356kB) pdf
 8. Raport o stanie Gminy Mrocza:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Mrocza za 2021 r., Pobierz (7752kB) pdf
  2) debata nad  przedstawionym raportem o stanie Gminy Mrocza (radni,  mieszkańcy Gminy Mrocza  po pisemnym zgłoszeniu udziału w debacie),
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza wotum zaufania. Pobierz (8kB) plik
 9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza: 
  1) przedstawienie przez  Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza według stanu na dzień 31 grudnia 2021r., Pobierz (12596kB) pdf
  2) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia, Pobierz (265kB) pdf
  3) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania  budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. Pobierz (129kB) pdf
  4) dyskusja,
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, Pobierz (39kB) word
  6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, Pobierz (29kB) pdf
  7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym wniosku, Pobierz (152kB) pdf
  8) dyskusja,
  9) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r. Pobierz (28kB) word
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2038, Pobierz (17kB) rar
  2) w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2022 rok, Pobierz (495kB) rar
  3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, Pobierz (124kB) rar
  4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, Pobierz (133kB) rar
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Mrocza, Pobierz (33kB) word
  6) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/2 położonej w miejscowości Drążno, Pobierz (515kB) rar
  7) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 999/2 położonej w miejscowości Mrocza, Pobierz (1642kB) rar
  8) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza. Pobierz (545kB) rar
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XLVIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 31 maja 2022 r.

POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

25 maja 2022 r. (środa), godz. 16:15

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (16 maja 2022)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (16 maja 2022, 19:25:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (16 maja 2022, 19:33:10)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476