Konsultacje dotyczące Programu wspólpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2022 rok21.10.2021

Konsultacje dotyczące Programu wspólpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2022 rok

21.10.2021

Informujemy, że od 21 października 2021 roku trwają konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Do 4 listopada 2020 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać uwagi dotyczące projektu programu. Projekt programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej.

Uwagi można zgłaszać do Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji, pocztą tradycyjną na adres tut. urzędu, mailowo na adres: promocja@mrocza.pl lub telefonicznie: 52 386 74 23/23 .

Projekt programu (22kB) plik

Formularz zgłaszania opinii (8kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewelina Musiał (21 października 2021)
Opublikował: Ewelina Musiał (26 października 2021, 07:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43