XL Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 października 2021 r.22.10.2021

XL Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 października 2021 r.

22.10.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XL Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 29 października  2021 r. (piątek), o godz. 8.30 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach - Pobierz (157kB) pdf
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz pracowników samorządowych - Pobierz (18kB) word oraz Pobierz (63kB) word
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mrocza w roku szkolnym 2020/2021 - Pobierz (1378kB) word
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2038 - Pobierz (2471kB) rar
  2) w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2021 rok - Pobierz (1112kB) rar
  3) w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - Pobierz (11kB) plik
  4) w sprawie opłaty od posiadania psów - Pobierz (8kB) plik
  5) w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta  i Gminy Mrocza - Pobierz (11kB) plik
  6) w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (99kB) rar
  7) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021 – 2027 - Pobierz (2563kB) rar
 9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XL Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 29 października 2021 r.WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

25 października 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:30
oraz
29 października 2021 r. (piątek), godz. 8:00

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (22 października 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (24 października 2021, 17:11:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117