Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027”.14.06.2021

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027”.

14.06.2021

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVIII Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 listopada 2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza, w tym trybu konsultacji

zapraszam

mieszkańców gminy Mrocza, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 15.06.2021 r. do 19.07.2021 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@mrocza.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 (2454kB) pdf
Formularz zgłaszania uwag (15kB) word


metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (14 czerwca 2021)
Opublikował: Ewelina Musiał (14 czerwca 2021, 14:03:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92