XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 kwietnia 2021 r.22.04.2021

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 kwietnia 2021 r.

22.04.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza za rok 2020 - Pobierz (100kB) pdf
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. - Pobierz (2076kB) pdf
 8. Raport monitoringowy z realizacji w 2020 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mrocza na lata  2016 – 2020 - Pobierz (344kB) pdf
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy w 2020 r. Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi - Pobierz (42886kB) word
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, działki nr 58/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo, na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy - Pobierz (32kB) word
  2) w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mroczy - Pobierz (32kB) word
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2021 - Pobierz (34kB) word
  4) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Pobierz (25kB) word
  5) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - Pobierz (25kB) rar
  6) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy wraz z odpowiedzią - Pobierz (4233kB) rar
  7) w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) - Pobierz (25kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXXIV Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 kwietnia 2021 r.WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
27 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 15:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)UWAGA

W związku z występowaniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP i wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informuję, że XXXIV Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale https://esesja.tv/


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (22 kwietnia 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (22 kwietnia 2021, 19:54:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (25 kwietnia 2021, 19:09:11)
Zmieniono: Dodanie informacji o posiedzeniu Komisji RM w Mroczy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205