XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 lutego 2021 r.18.02.2021

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 lutego 2021 r.

18.02.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli - Pobierz (137kB) pdf
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Mrocza za rok 2020 - Pobierz (709kB) pdf
 8. Informacja o stanie realizacji inwestycji dot. budowy ronda – Plac Wolności, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiego, ul. Łobżenicka - Pobierz (202kB) pdf
 9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy o przeprowadzonych kontrolach w okresie między sesjami - Pobierz (202kB) pdf
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza - Pobierz (62kB) word
  2) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz w działalności sportowej - Pobierz (100kB) word
  3) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza - Pobierz (247kB) word
  4) w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mrocza do składu Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Pobierz (33kB) word
  5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (11kB) plik
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (17kB) word
 11. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mrocza w 2020 roku - Pobierz (838kB) pdf
 12. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXXII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 26 lutego 2021 r.WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
26 lutego 2021 r. (piątek), godz. 8:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)UWAGA

W związku z występowaniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP i wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informuję, że XXXII Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale https://esesja.tv/


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (18 lutego 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (18 lutego 2021, 19:07:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76