XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 stycznia 2021 r.22.01.2021

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 stycznia 2021 r.

22.01.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej oraz pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej: Pobierz (1289kB) pdf ; Pobierz (16kB) word ; Pobierz (422kB) pdf
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2038 - Pobierz (172kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 r. - Pobierz (253kB) rar
  3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki 69/2 położonej w miejscowości Drążno - Pobierz (163kB) rar
  4) w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 999/2 położonej w miejscowości Mrocza - Pobierz (324kB) rar
  5) w sprawie wyrażenie zgody na wynajem budynku o numerze 698 stanowiącego własność Gminy Mrocza - Pobierz (9kB) plik
  6) w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza - Pobierz (31kB) word
  7) w sprawie zamiany działek położonych w Wyrzy gm. Mrocza - Pobierz (30kB) word
  8) w sprawie „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2021” - Pobierz (527kB) rar
  9) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021 - Pobierz (9kB) plik
  10) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021 - Pobierz (9kB) plik
  11) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021 - Pobierz (11kB) plik
  12) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021 - Pobierz (11kB) plik
  13) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021 - Pobierz (10kB) plik
  14) w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (106kB) word
  15) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej działki o nr 633/5 położonej w miejscowości Mrocza na rzecz Gminy Mrocza - Pobierz (30kB) word
 7. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.Harmonogram prac
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXXI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 29 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
29 stycznia 2021 r. (piątek), godz. 8:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)UWAGA

W związku z występowaniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP i wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informuję, że XXXI Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale https://esesja.tv/


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Mroczy (22 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (23 stycznia 2021, 20:47:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (28 stycznia 2021, 17:46:36)
Zmieniono: Dodanie sprawozdania Komisji Budżetu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222