XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2020 r.21.12.2020

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2020 r.

21.12.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym - Pobierz (24kB) word
 6. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2038 - Pobierz (2516kB) rar
  2)  w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 r. - Pobierz (740kB) rar
  3) zmieniająca uchwałę nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (13kB) plik
  4) w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w okresie publicznego transportu zbiorowego - Pobierz (9kB) plik
  5) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Mrocza - Pobierz (9kB) plik
  6) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Mrocza - Pobierz (8890kB) rar
  7) w sprawie przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 - Pobierz (59kB) word
  8) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Mroczy i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mrocza - Pobierz (21kB) word
  9) zmieniająca uchwałę  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - Pobierz (8kB) plik
 8. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXIX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 grudnia 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
30 grudnia 2020 r. (środa), godz. 8:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


UWAGA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz objęciem „czerwoną strefą” informuję, że XXIX Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale https://esesja.tv/


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (21 grudnia 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (21 grudnia 2020, 15:37:21)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (28 grudnia 2020, 14:40:51)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał nr 7.1 i 7.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162