Ogłoszenie dot. zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza08.10.2020

Ogłoszenie dot. zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza

08.10.2020

Informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019r zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy  z dnia 19 czerwca 2015r w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza

Wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych złożone przez głównych najemców do dnia 31 grudnia 2020r są rozpoznawane i załatwiane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia wniosku i obowiązują następujące bonifikaty;

1) 90% bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z gruntem, oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie – przy zapłacie jednorazowej

2) 80% bonifikaty od ceny sprzedaży budynku jednorodzinnego wraz z gruntem, oraz  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie – przy zapłacie   ratalnej

Z dniem 1 stycznia 2021 roku uchyla się przepisy Rozdziału 3 – warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy Mrocza  - parter pokój nr 109  telefon 52  386 74 36 lub 37.

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (8 października 2020)
Opublikował: Ewelina Musiał (8 października 2020, 13:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106