XXV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 września 2020 r.18.09.2020

XXV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 września 2020 r.

18.09.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV Sesji Rady Miejskie w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podziękowania dla byłej Sołtys Sołectwa Ostrowo Magdaleny Żmich – Mróz oraz powitanie nowego Sołtysa Sołectwa Ostrowo Józefa Mickner.
 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach - Pobierz (609kB) pdf
 8. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji dot. budowy ronda – Plac Zwycięstwa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiego, ul. Łobżenicka - Pobierz (123kB) word
 9. Ocena stanu dróg na terenie gminy - Pobierz (26kB) plik
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza  na lata 2020-2038 - Pobierz (13kB) rar
  2) w  sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (756kB) rar
  3) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Pobierz (433kB) rar
  4) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza - Pobierz (869kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXV Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 25 września 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
22 września 2020 r. (wtorek), godz. 15:45
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (18 września 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (19 września 2020, 10:39:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188