XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 17 lipca 2020 r.10.07.2020

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 17 lipca 2020 r.

10.07.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podziękowanie dla Pani Aleksandry Wintrowicz za długoletnią pracę społeczną na rzecz Klubu Seniora w Mroczy.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (90kB) word
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i  zagospodarowania tych odpadów - Pobierz (137kB) word
  3) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Pobierz (23kB) plik
  4) w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (116kB) word
  5) w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mrocza do realizacji projektu objętego grantem „Akademia Rodziny” - Pobierz (21kB) word
  6) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej - Pobierz (35kB) word
  7) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mrocza na rok szkoły 2020/2021 - Pobierz (48kB) word
  8) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (22kB) word
 7. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 17 lipca 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
13 lipca 2020 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy (10 lipca 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 lipca 2020, 17:27:49)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 lipca 2020, 13:44:22)
Zmieniono: Zmiana ustawienia załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237