XXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 czerwca 2020 r.15.06.2020

XXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 czerwca 2020 r.

15.06.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV, XV, XVI, XVII i XXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podziękowanie za Wolontariat dla Pani Iwony Zielińskiej - koordynator Biegu "Tropem Wilczym" I edycji w Mroczy oraz Sołtys Sołectwa Ostrowo Pani Magdaleny Żmich-Mróz koordynator akcji pn. "Mrocza szyje maseczki".
 7. Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.
 8. Raport o stanie Gminy Mrocza:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Mrocza za 2019 r. - Pobierz (288kB) rar
  2) debata nad  przedstawionym raportem o stanie Gminy Mrocza (radni,  mieszkańcy Gminy Mrocza  po pisemnym zgłoszeniu udziału w debacie),
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza wotum zaufania - Pobierz (14kB) word
 9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza:
  1) przedstawienie przez  Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - Pobierz (3283kB) pdf ; Pobierz (240kB) pdf
  2) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, wraz z informacją o stanie mienia - Pobierz (110kB) pdf
  3) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania  budżetu Gminy Mrocza za 2019 r. - Pobierz (131kB) pdf
  4) dyskusja,
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok - Pobierz (38kB) word
  6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (27kB) pdf
  7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym wniosku - Pobierz (94kB) pdf
  8) dyskusja,
  9) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. - Pobierz (40kB) word
 10. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania - Pobierz (21kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 czerwca 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
25 czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 16:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (15 czerwca 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (15 czerwca 2020, 19:54:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (22 czerwca 2020, 07:31:39)
Zmieniono: Uzupełnienie daty komisji RM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220