Uchwała nr XXVIII/250/2016Rady Miejskiejz dnia 22 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/250/2016
Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (825kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (1335kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (9 stycznia 2017, 21:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425