Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

SENAT - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2019 r.

o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. [...]

SEJM - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2019 r.

o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. [...]

PROTOKÓŁ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2019 r.

zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju [...]

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zwołania trzecich posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II - AKTUALIZACJA

o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości. [...]

Postanowienie Nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie powołania członków w obwodowych komisjach wyborczych. [...]

Postanowienie Nr 151/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych. [...]

Komunikat Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 11

w sprawie rozpoczęcia pracy oraz godzin otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Mrocza w dniu 13 października 2019 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zwołania drugich posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie I etapu szkoleń dla przewodniczących i zastępców przewodniczących OKW, które odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Mickiewicza 3. [...]

Zarządzenie Nr 0050.193.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 września 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 września 2019 r. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości. [...]

Postanowienie Nr 144/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Postanowienie Nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie sporządzenia spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Komunikat - [...]

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego - [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 września 2019 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszę kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie przyjmowania tych zgłoszeń, a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania. [...]

SENAT - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r.

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

SEJM - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

Informacja o wyborach

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2019 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2019 r.

o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy. [...]

Rejestr wyborców, spis wyborców - DRUKI

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - [...]

Zarządzenie Nr 120.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019. [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Informacja - [...]

Serwis informacyjny PKW

Serwis informacyjny Państwowej Komisji - [...]

Zarządzenie Nr 0050.162.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 [...]

Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - WYCIĄG [...]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych [...]

metryczka