Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2005

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2005

Zarządzenie Nr 102-05-Z

w sprawie sprostowania błedu. [...]

Ogłoszenie w sprawie spisów wyborców

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta RP zostały sporządzone spisy wyborców mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza.Spisy zostaną udostępnione od dnia 26 września 2005 r. do dnia 7 [...]

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

ZARZĄDZENIE Nr 95/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2005rw  sprawie  powołania  obwodowych  komisji  wyborczych  dla  przeprowadzenia  wyborów Prezydenta RP. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza W dniach 12 - 23 września 2005 r., w godz. 8.00 - 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, pokój 206, zostaną udostępnione spisy wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP, [...]

Zawiadomienie Burmistrza MiG Mrocza z dnia 9 września 2005 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. Nr 67 poz. 398 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że składy Obwodowych Komisji [...]

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 sierpnia 2005 r. [...]

Ogłoszenie

Kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. zgłaszają z pośród wyborców gminy, Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych lub upoważnione przez nich osoby [...]

Zarzadzenie Nr 7/2005

ZARZĄDZENIE nr 7/2005Burmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi adrainistracyjno-technicznych zadań związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyboru Prezydenta [...]

metryczka