Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015

Zarządzenie Nr 0050.170.2015 z dnia 20 października 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Komunikat Obwodowych Komisji Wyborczych

o godzinie rozpoczęcia pracy przez członków OKW oraz godzinach otwarcia lokali. [...]

Zarządzenie Nr 0050.167.2015 z dnia 14 października 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 11

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 11 z terenu Gminy Mrocza [...]

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej [...]

Zarządzenie Nr 0050.164.2015 z dnia 7 października 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Komunikat w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 5 października 2015 r.w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Zwołuje się pierwsze [...]

INFORMACJA DLA WYBORCY

dotycząca wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.162.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonym na dzień 25 października 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.161.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.160.2015 z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Mrocza do składów obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień   [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie spisu wyborców w  wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonym na dzień 25 października 2015 r.Komunikat - [...]

Obwieszczenie OKW w Bydgoszczy z dnia 28 września 2015 r.

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 10 [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2015 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 4 [...]

Zarządzenie Nr 0050.148.2015 z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Komunikat - [...]

Zarządzenie Nr 0050.146.2015 dnia 14 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Zarządzenie - [...]

Zarządzenie Nr 0050.123.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Nr 0050.122.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [...]

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

metryczka