Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011

Obwieszczenie w sprawie spisu wyborców

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że zostały sporządzonespisy wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Spis osób uprawnionych [...]

Zarządzenie Nr 0050.148.2011

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.143.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2011 r. w sprawie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Nr 0050.145.2011

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.143.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2011 r. w sprawie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP

Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 10. - [...]

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP

Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 4. - [...]

Zarządzenie Nr 0050.143.2011

w sprawie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.139.2011

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Pobierz [...]

Wzory wniosków (inne) - dla wyborców

Wzory wniosków: 1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzezczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2) [...]

Ogłoszenie

w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. - Ogłoszenie - Uchwała PKW [...]

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacje da wyborcy Załączniki:1) Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Komunikat

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy powołanej w związku z zarządzonymi na 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

Obwieszczenie

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2011

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.115.2011

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2011

w sprawie wykazu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2011

w sprawie obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

metryczka