Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2007

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2007

Zarządzenie Nr 135/07/Z

w sprawie sprostowania błędu. [...]

Zarządzenie Nr 129/07/Z

w sprawie powołania składów Obwododowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Podaje się do publicznej wiadomości informację:Pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatówdo składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborówdo Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października [...]

metryczka