Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

Instrukcja głosowania - II tura

Instrukcja głosowania dla wyborców, podczas wyborów Prezydenta RP, w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r. [...]

Komunikat Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 – 11 - II tura

w sprawie rozpoczęcia pracy oraz godzin otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Mrocza w dniu 12 lipca 2020 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zwołania czwartych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:1. DUDA Andrzej Sebastian2. Trzaskowski Rafał KazimierzPrzewodniczącyPaństwowej Komisji [...]

Instrukcja głosowania - I tura

Instrukcja głosowania dla wyborców podczas I tury wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Komunikat Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 – 11

w sprawie rozpoczęcia pracy oraz godzin otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Mrocza w dniu 28 czerwca 2020 r. [...]

Postanowienie Nr 83/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członka do obwodowej komisji wyborczej. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania trzecich posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Postanowienie Nr 81/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członka do obwodowej komisji wyborczej. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania drugich posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanychdo przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Informacja o składach OKW z funkcjami

Informacja o składach OKW z funkcjami [...]

Postanowienie Nr 79/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członka do obwodowej komisji wyborczej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.334.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie sporządzenia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.- Treść komunikatu - [...]

Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.- szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - [...]

Postanowienie Nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. - WYCIĄG

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Postanowienie Nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. - WYCIĄG

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 12 czerwca 2020 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszę kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie przyjmowania tych zgłoszeń, a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 czerwca 2020 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego d/s informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.329.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.Informacja - [...]

Rejestr wyborców, spis wyborców - DRUKI

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.Informacja - [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

metryczka