Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020 r.

Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020 r.

KOMUNIKAT dot. wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Niniejszym informuje się, że zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy do wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w sekcji "Wybory Prezydenta RP w 2020 r." utworzona została podsekcja [...]

Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.

w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Postanowienie Nr 49/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie sporządzenia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.- Treść komunikatu - [...]

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień  10 maja 2020 r. [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszę kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie przyjmowania tych zgłoszeń, a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania. [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 kwietnia 2020 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego d/s informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Rejestr wyborców, spis wyborców - DRUKI

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.Informacja - [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych  z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.282.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

metryczka