Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. [...]

Komunikat Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 11

w/s rozpoczęcia pracy oraz godzin otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Mrocza. [...]

AKTUALIZACJA - Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Mrocza

AKTUALIZACJA - Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Mrocza. [...]

Postanowienie Nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składów tych komisji. [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do Parlamentu [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie zwołania drugich posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanychdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Mrocza

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Mrocza [...]

WYCIĄG z Postanowienia Nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Postanowienie Nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Postanowienie Nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie sporządzenia spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.Komunikat - [...]

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2019 r.

sporządzona w związku z Informacją Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania [...]

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego - [...]

Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2. [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2019 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy. [...]

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie - [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 21 maja 2019 r.Treść informacji w/s zgłoszeń do OKW - [...]

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. [...]

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. [...]

metryczka