Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014

Zarządzenie Nr 0050.723.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Mrocza wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.722.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Mrocza wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.719.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 maja 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.715.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 0050.717.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.711.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr Nr 0050.716.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.711.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 6 maja 2014 r.Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do wiadomości, że w dniu 9 maja 2014 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - II piętro, odbędą się pierwsze posiedzenia [...]

Udostępnianie spisu wyborców

I N F O R M A C J ANa podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z póź. zm) Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy informuje,że został sporządzony spis wyborców.Spis wyborców będzie udostępniony [...]

Formularze wniosków - dopisanie do spisu wyborców, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcyWyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru [...]

Uchwała Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania. [...]

metryczka